Jak pomocí RF tlačítka, Bridge a sceny ovládat zařízení bez RF modulu jedním tlačítkem

 

Proč je to užitečné? Toto nastavení ušetří počet tlačítek (RF, Zigbee) pro zapínání zařízení přes Sonoff Bridge, nutných pro ovládání. Vždy jsme používali jedno tlačítko pro zapnutí a jiné tlačítko pro vypnutí. Níže uvedené řešení zajistí, že zařízení můžeme ovládat pouze jedním tlačítkem a scéna pozná, zda je zařízení zapnuté nebo vypnuté a dle toho se zachová.

Postup: 

Vytvořte 4 scény:

 • Vytvořte scénu klepnutím a zapněte cílové zařízení.
 • Vytvořte scénu klepnutím a vypněte cílové zařízení.
 • Vytvořte automatizovanou scénu pro zapnutí cílového zařízení pomocí tlačítka na jiném zařízení.
 • Vytvořil automatizovanou scénu pro vypnutí cílového zařízení pomocí tlačítka na jiném zařízení.

Až skončíte se všemi níže uvedenými kroky, bude váš výsledek vypadat jako něco, co se zde zobrazí na snímku obrazovky níže.

Vytvořte scény, ve kterých můžete tapnout a zapnout je

 1. Přejděte na obrazovku Scéna aplikace eWeLink a klepněte na znaménko v pravém horním rohu.
 2. Níže vidíte  If klepněte na Add tlačítko.
 3. Klepněte na řádek Tap to perform.
 4. Vrátíte se na obrazovku If / Then.
 5. Klepněte Add vpravo dole Then.
 6. Klepněte na Smart Device.
 7. Vyberte cílové zařízení.
 8. Vyberte akci: ON.
 9. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 10. Klepněte znovu Save v pravém horním rohu.
 11. Pojmenujte scénu. Např. „Zařízení zapnuto“. V příkladu na screenshotech této stránky je vybráno „On light 2“.
 12. V případě potřeby vyberte ikonu.
 13. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 14. Vrátíte se na obrazovku Přehled scény.
 15. Opakujte kroky 1 až 14 pro příkaz VYPNUTO cílového zařízení a v kroku 11 musíte tentokrát změnit „zapnuto“ na „vypnuto“.

 

one_button_toggle_002-473x1024

Vytvořte automatizovanou scénu, která zapne cílové zařízení

 1. Přejděte na obrazovku Scéna aplikace eWeLink a klepněte na znaménko v pravém horním rohu.
 2. Níže uvidíte If klepněte na Add tlačítko.
 3. Klepněte na řádek Smart Device.
 4. Vyberte cílové zařízení (v příkladu na snímku obrazovky vpravo je cílové zařízení „Light 2“).
 5. Vyberte si OFF.
 6. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 7. Vrátíte se na obrazovku If / Then.
 8. Vpravo od záhlaví „Pokud“ je zobrazena modrá značka. Klepněte na toto znamení.
 9. Klepněte na řádek Smart Device.
 10. Vyberte zařízení, které drží vaše tlačítko. V tomto příkladu to bude RF tlačítko spojené s RF mostem zvaným „Bridge 2“.
 11. Vyberte správné tlačítko.
 12. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 13. Klepněte na řádek any condition is met.
 14. Klepněte all conditions are met do vyskakovacího okna v dolní části obrazovky.
 15. Klepněte Add vpravo dole Then.
 16. Klepněte na Smart Scenes.
 17. Klepněte na Perform manual scenes.
 18. Vyberte scénu, kterou jste vytvořili v kapitole „Vytvoření scén pro spuštění a vypnutí klepnutím“, která zapne cílové zařízení. V příkladu na snímku obrazovky vpravo to je On light 2. Napravo od jména se zobrazí zaškrtnutí.
 19. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 20. Vrátíte se zpět na obrazovku If / Then.
 21. Nechte Effective periodna 24 hours.
 22. Výsledek bude vypadat jako něco, co se zobrazí na snímku obrazovky vpravo.
 23. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 24. Pojmenujte scénu. Např. „Zapnout cílové zařízení“.
 25. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 26. Vrátíte se na obrazovku Přehled scény.

 

one_button_toggle_004-473x1024

 

 

Vytvořte automatizovanou scénu a vypněte cílové zařízení

 1. Přejděte na obrazovku Scéna aplikace eWeLink a klepněte na +znaménko v pravém horním rohu.
 2. Vpravo dole If klepněte na Add tlačítko.
 3. Klepněte na řádek Smart Device.
 4. Vyberte cílové zařízení (v příkladu na snímku obrazovky vpravo je cílové zařízení „Light 2“).
 5. Vyberte si ON.
 6. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 7. Vrátíte se na obrazovku If / Then.
 8. Vpravo od záhlaví „Pokud“ je zobrazena modrá značka. Klepněte na toto znamení.
 9. Klepněte na řádek Smart Device.
 10. Vyberte zařízení, které drží vaše tlačítko. V tomto příkladu to bude RF tlačítko spojené s RF mostem zvaným „Bridge 2“. Mělo by se jednat o stejné zařízení, jaké bylo vybráno v kapitole „Vytvoření automatizované scény pro zapnutí cílového zařízení“ výše.
 11. Vyberte správné tlačítko. Mělo by se jednat o stejné tlačítko, jaké bylo zvoleno v kapitole „Vytvoření automatizované scény pro zapnutí cílového zařízení“ výše.
 12. Klepněte Savev pravém horním rohu.
 13. Klepněte na řádek any condition is met.
 14. Klepněte all conditions are metdo vyskakovacího okna v dolní části obrazovky.
 15. Klepněte Addvpravo dole Then.
 16. Klepněte na Smart Scenes.
 17. Klepněte na Perform manual scenes.
 18. Vyberte scénu, kterou jste vytvořili v kapitole „Vytvoření scén pro zapnutí a vypnutí klepnutím“, která vypne cílové zařízení. V příkladu na snímku obrazovky vpravo to je Off light 2. Napravo od jména se zobrazí zaškrtnutí.
 19. Klepněte Savev pravém horním rohu.
 20. Vrátíte se zpět na obrazovku If / Then.
 21. Nechte Effective periodna 24 hours.
 22. Výsledek bude vypadat jako něco, co se zobrazí na snímku obrazovky vpravo.
 23. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 24. Pojmenujte scénu. Např. „Zapnout cílové zařízení“.
 25. Klepněte Save v pravém horním rohu.
 26. Vrátíte se na obrazovku Přehled scény.

 

 

 

 one_button_toggle_003-473x1024