Co všechno signalizuje dioda u zařízení Sonoff?

Co všechno nám může říci stavová dioda u zařízení Sonoff? Jaké typy blikání umíme rozlišit a co nám to řekne, se dozvíme v článku dále.

Znalost těchto stavů pomáhá především při odstraňování problémů při párování, ale také při pozdějším použití.

 

SONOFF-Pairing-Indicators

 

Režim rychlého párování (Quick pairing)

 Zařízení je v režimu rychlého párování a je připraveno pokračovat v procesu párování.

 quick-pairing-mode

Režim rychlého párování je nejčastěji používaný režim párování. Když je zařízení zapnuto, bude ve stavu „Bez připojení Wi-Fi“ nebo „Rychlý párovací režim“, což závisí na firmwaru zařízení. Pokud je zařízení nové a ještě není připojeno k Wi-Fi routeru, pro uvedení do režimu rychlého párování je nutné dlouze stisknout tlačítko párování po dobu 5 s. Chcete-li ukončit režim rychlého párování, stiskněte jednou krátce tlačítko párování.

 

Kompatibilní režim párování (AP)

compatible-pairing-mode

Zařízení je v kompatibilním režimu párování a funguje jako přístupový bod. Tento režim je přístupem párování první generace,  procedura párování v kompatibilním režimu párování je komplikovanější než v režimu rychlého párování. Při prvním pokusu proto doporučujeme použít režim rychlého párování.Chcete-li ukončit režim kompatibilního párování, stiskněte jednou krátce tlačítko párování.

 

Bez připojení k Wi-Fi
Zařízení není připojeno k Wi-Fi routeru.

no-wifi

1. Nové zařízení není dosud spárováno, takže není připojeno k routeru. Chcete-li pokračovat v procesu párování, musí být zařízení přepnuto do režimu rychlého párování nebo do kompatibilního režimu párování. Chcete-li vstoupit do režimu rychlého párování, dlouze stiskněte tlačítko párování po dobu 5 sekund. Chcete-li vstoupit do režimu kompatibilního párování, stiskněte dlouze tlačítko párování po dobu 5 sekund (zařízení nejprve vstoupí do režimu rychlého párování) a poté stiskněte tlačítko po dobu dalších 5 sekund.

2. Zařízení bylo v eWeLink spárováno, ale nepodařilo se připojit ke směrovači, ikona zařízení se zobrazuje offline v aplikaci eWeLink.

Důvody problému „Bez připojení Wi-Fi“:

1. Bylo zadáno nesprávné SSID nebo heslo Wi-Fi.

2. Maximální počet zařízení připojených k routeru.

3. Kvůli slabému signálu Wi-Fi zařízení.

4. MAC adresa zařízení není povolena v routeru.

 

Žádné připojení k serveru

no-server


Zařízení bylo úspěšně připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k serveru eWeLink. V aplikaci eWeLink se ikona zařízení zobrazuje offline.

Přístupy k vyřešení problému „Žádné připojení k serveru“:

1. Zkontrolujte, zda síť Wi-Fi může přistupovat k internetu.

2. Ověřte, že nedošlo k výpadku serverů eWeLink.

 

Aktualizace
Zařízení upgraduje firmware.

upgrade

Počkejte prosím, dokud se aktualizace firmwaru nedokončí.

 

Správně funguje

normal
Zařízení bylo spárováno v eWeLink a úspěšně se připojilo k Wi-Fi routeru a serveru.

Pokud selhalo párování zařízení nebo zařízení nefunguje správně, prvním krokem je sledovat blikání indikátoru párování LED, abyste mohli pochopit stav zařízení.