Co všechno signalizuje dioda u zařízení Sonoff?

Co všechno nám může říci stavová dioda u zařízení Sonoff? Jaké typy blikání umíme rozlišit a co nám to řekne, se dozvíme v článku dále.

Znalost těchto stavů pomáhá především při odstraňování problémů při párování, ale také při pozdějším použití.

 

SONOFF-Pairing-Indicators

 

Režim rychlého párování (Quick pairing)

 Zařízení je v režimu rychlého párování a je připraveno pokračovat v procesu párování.

 quick-pairing-mode

Režim rychlého párování je nejčastěji používaný režim párování. Když je zařízení zapnuto, bude ve stavu „Bez připojení Wi-Fi“ nebo „Rychlý párovací režim“, což závisí na firmwaru zařízení. Pokud je zařízení nové a ještě není připojeno k Wi-Fi routeru, pro uvedení do režimu rychlého párování je nutné dlouze stisknout tlačítko párování po dobu 5 s. Chcete-li ukončit režim rychlého párování, stiskněte jednou krátce tlačítko párování.

 

Kompatibilní režim párování (AP)

compatible-pairing-mode

Zařízení je v kompatibilním režimu párování a funguje jako přístupový bod. Tento režim je přístupem párování první generace,  procedura párování v kompatibilním režimu párování je komplikovanější než v režimu rychlého párování. Při prvním pokusu proto doporučujeme použít režim rychlého párování.Chcete-li ukončit režim kompatibilního párování, stiskněte jednou krátce tlačítko párování.

 

Bez připojení k Wi-Fi
Zařízení není připojeno k Wi-Fi routeru.

no-wifi

1. Nové zařízení není dosud spárováno, takže není připojeno k routeru. Chcete-li pokračovat v procesu párování, musí být zařízení přepnuto do režimu rychlého párování nebo do kompatibilního režimu párování. Chcete-li vstoupit do režimu rychlého párování, dlouze stiskněte tlačítko párování po dobu 5 sekund. Chcete-li vstoupit do režimu kompatibilního párování, stiskněte dlouze tlačítko párování po dobu 5 sekund (zařízení nejprve vstoupí do režimu rychlého párování) a poté stiskněte tlačítko po dobu dalších 5 sekund.

2. Zařízení bylo v eWeLink spárováno, ale nepodařilo se připojit ke směrovači, ikona zařízení se zobrazuje offline v aplikaci eWeLink.

Důvody problému „Bez připojení Wi-Fi“:

1. Bylo zadáno nesprávné SSID nebo heslo Wi-Fi.

2. Maximální počet zařízení připojených k routeru.

3. Kvůli slabému signálu Wi-Fi zařízení.

4. MAC adresa zařízení není povolena v routeru.

 

Žádné připojení k serveru

no-server


Zařízení bylo úspěšně připojeno k routeru, ale nepodařilo se připojit k serveru eWeLink. V aplikaci eWeLink se ikona zařízení zobrazuje offline.

Přístupy k vyřešení problému „Žádné připojení k serveru“:

1. Zkontrolujte, zda síť Wi-Fi může přistupovat k internetu.

2. Ověřte, že nedošlo k výpadku serverů eWeLink.

 

Aktualizace
Zařízení upgraduje firmware.

upgrade

Počkejte prosím, dokud se aktualizace firmwaru nedokončí.

 

Správně funguje

normal
Zařízení bylo spárováno v eWeLink a úspěšně se připojilo k Wi-Fi routeru a serveru.

Pokud selhalo párování zařízení nebo zařízení nefunguje správně, prvním krokem je sledovat blikání indikátoru párování LED, abyste mohli pochopit stav zařízení.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.