Aktualizace zařízení firmwaru selhávají vždy na 90%

Jak postupovat při nedokončené aktuálizaci:

  1. Vynutit vypnutí eWeLink aplikace.
  2. Znovu otevření aplikaci eWeLink.
  3. Vyhledejte aktualizaci zařízení, spusťte aktualizaci (nestiskněte nic jiného, počkejte dokončení).
  4. Aktualizovat (nic jiného nepouštět).
  5. Počkejte na dokončení.