Aplikace eWeLInk podporuje přidání Matter Bridge.

V dnešním rychle se vyvíjejícím odvětví chytrých domácností uživatelé často čelí mnoha výzvám, pokud jde o integraci a správu jejich rozmanité řady chytrých zařízení. S příchodem Matter a zavedením podpory Matter Bridge v eWeLink App V5.3 je však na obzoru nová éra bezproblémové konektivity a interoperability. Pojďme se ponořit do toho, jak Matter a Matter Bridge řeší běžné výzvy, kterým čelí uživatelé chytrých domácností, a význam jejich integrace do ekosystému eWeLink.

Společné výzvy v odvětví chytré domácnosti:

Průmysl inteligentních domácností čelí výzvám, jako jsou problémy s interoperabilitou, fragmentace standardů a problémy s kompatibilitou mezi různými zařízeními. Uživatelé se často potýkají se složitým nastavením a neschopností bezproblémově propojit zařízení od různých výrobců.

Jak Matter řeší výzvy?

Matter, dříve známý jako Project Connected Home over IP (Project CHIP), si klade za cíl zmírnit výše uvedené výzvy vytvořením jednotného standardu pro komunikaci v chytré domácnosti. Tento standard konektivity s otevřeným zdrojovým kódem je podporován významnými hráči v oboru, včetně společností Apple, Google, Amazon a dalších, mezi nimiž jsme i my. Od verze 5.0 aplikace eWeLink oznámila podporu pro Matter, která uživatelům poskytuje hladší zážitek z chytré domácnosti. Matter se snaží poskytovat jednotný a bezpečný komunikační protokol, který usnadňuje bezproblémovou integraci a interoperabilitu mezi různými chytrými zařízeními.

Co je Matter Bridge?

Matter Bridge slouží jako klíčová součást standardu, který je přítomen od verze 1.0. Jeho primární funkcí je usnadnit komunikaci mezi zařízeními kompatibilními s Matter a dalšími existujícími technologiemi. Je to nezbytné pro široké přijetí standardu chytré domácnosti, protože mnoho uživatelů již může vlastnit zařízení, která nejsou ochotni nahradit novými kompatibilními s Matter.

Matter Bridge slouží jako klíčová součást při překlenutí propasti mezi zařízeními s podporou Matter a zařízeními bez Matter, jako jsou zařízení využívající protokoly Zigbee. Funguje jako komunikační kanál, který umožňuje zařízením bez hmoty připojit se k síti Matter a podílet se na jednotném ekosystému chytré domácnosti. Spotřebitelé mohou nadále používat svá stávající zařízení bez hmoty spolu s novými zařízeními Matter.

Jak funguje Matter Bridge?

Matter Bridge funguje tak, že překládá komunikační protokoly mezi zařízeními, což umožňuje zařízením, které nejsou Matter, komunikovat se zařízeními podporujícími Matter. Funkčnost můstku Matter je dvojí. Zaprvé se připojuje k zařízením bez hmoty, jako jsou zařízení Zigbee, pomocí jejich příslušných komunikačních protokolů. Poté tato zařízení převede tak, aby byla v souladu se standardním protokolem Matter, což umožňuje jejich uvedení do provozu do struktury Matter a podporuje nepřerušovanou komunikaci.

To zajišťuje, že zařízení od různých výrobců, bez ohledu na jejich nativní protokoly, mohou harmonicky fungovat v rámci ekosystému Matter. Je to výhodné zejména pro uživatele, kteří mají mix zařízení pro chytrou domácnost od různých výrobců, z nichž každé využívá své vlastní komunikační standardy.

Podpora pro přidání Matter Bridge v eWeLink App V5.3

Nejnovější aktualizace aplikace eWeLink, V5.3, podporuje přidání Matter Bridge . Matter Bridge můžete použít jako prostředníka k připojení zařízení pro chytrou domácnost, jako jsou zástrčky Zigbee nebo světla se stmívatelnými, studenými, teplými a barevnými funkcemi, k síti Matter Network a tato zařízení bez námahy spravovat prostřednictvím aplikace eWeLink jako jednotné platformy. Vezměte prosím na vědomí, že před přidáním Matter Bridge je nutné upgradovat váš NPanel Pro na verzi 2.4 nebo novější.

Integrace podpory Matter Bridge v eWeLink App přináší uživatelům chytré domácnosti několik výhod, včetně:

Rozšířená kompatibilita zařízení: Do svého ekosystému eWeLink můžete integrovat non-Matter zařízení a zvýšit tak všestrannost a interoperabilitu nastavení vaší chytré domácnosti.

Bezproblémová integrace: Přidání podpory Matter Bridge zjednodušuje proces přidávání a správy zařízení v rámci aplikace eWeLink a poskytuje vám intuitivnější a uživatelsky přívětivější prostředí.

Zabezpečení budoucnosti: Začleněním Matter Bridge zajišťuje eWeLink, že uživatelé mohou připravit své inteligentní domácí nastavení na budoucnost, což umožňuje bezproblémovou integraci nových zařízení a technologií, jakmile budou k dispozici.

Podpora zařízení v aplikaci eWeLink: Rostoucí ekosystém

Aplikace eWeLink podporuje Matter plug od verze 5.0. S vydáním verze 5.2 mohou uživatelé přidat světla Matter se stmívatelnými, studenými-teplými a barevnými funkcemi (Extended Color Light). Ve verzi 5.3 je podpora pro světla Matter dále vylepšena, což uživatelům umožňuje vytvářet personalizované scény na základě jejich preferencí. Kromě toho se očekává, že budoucí verze zavedou podporu pro světlo s barevnou teplotou a světelný spínač kompatibilní s Matter. Jak postupujeme vpřed, plánujeme rozšířit řadu zařízení Matter podporovaných aplikací.

Závěrem lze říci, že Matter Bridge hraje klíčovou roli při řešení běžných výzev v odvětví inteligentních domácností. Přemostěním non-Matter zařízení do sítě Matter otevírá uživatelům nové možnosti, díky nimž je jejich chytrá domácnost dostupnější a propojenější. Podpora pro Matter Bridge v aplikaci eWeLink 5.3 je více než jen technická aktualizace; je to strategický krok směrem k integrovanějšímu, uživatelsky přívětivějšímu a flexibilnějšímu ekosystému chytré domácnosti.