Režimy zpožděné vypnutí a blokování (inching a interlock)

Režim zpožděné vypnutí a blokování

Kromě jednoduchých jednokanálových zásuvek a přepínačů, eWeLink také podporuje zařízení s více kanály. Ve srovnání s ostatními aplikacemi pro chytré domácnosti se základními funkcemi plánování a dálkového ovládání, aplikace eWeLink vyniká díky režimu pro zpožděné vypnutí a režimu blokování (*k dispozici na vícekanálových zařízeních).

ewelink

Pojďme se blíže podívat na režim zpožděného vypnutí a blokování.

Režim zpožděného vypnutí

V případě, že si přejete, aby se vaše zařízení samo vypnulo poté, co bude na chvíli zapnuto, tento režim vám to umožní. Vzpomeňte si, jak je nepříjemné se neustále vracet do koupelny vypínat ventilátor. Nechte to na aplikaci eWeLink. Při zapnutí režimu zpožděného vypnutí bude zařízení naprogramováno k automatickému vypnutí po nastaveném časovém intervalu bez ohledu na to, zda jej zapnete hlasem, v aplikaci, fyzickým tlačítkem, scénami, IFTT nebo jiným možným způsobem.

ewelink2

Poznámka:
1.Režim zpoždění může být povolen samostatně na různých kanálech jednoho zařízení. Můžete povolit nebo zakázat režim zpožděného vypnutá na různých kanálech.
2. Režim zpožděného vypnutí však může kolidovat s nastaveným programem, časovačem, smyčkou, scénami nebo IFTTT. Prosím buďte pozorní a dobře si promyslete, čeho chcete dosáhnout a co už máte případně nastaveno jinde před povolením tohoto režimu.
3. Doba trvání zpožděného vypnutí může být nastavena od 0,5 sekundy do 60 minut.

 

Režim blokování

Pokud chcete aby bylo možné v určitou dobu zapnout jen jeden kanál zařízení, funkce blokování vytvoří jeden kanál vzájemně závislý na ostatních kanálech. Například máte připojeno dvoukanálové zařízení k motoru garážových vrat, což umožňuje vrata zavírat a otevírat. Určitě ale nechcete, aby bylo možné obě akce spustit současně a tím zničit motor nebo jiné části ovládání. V tomto případě potřebujete režim blokování.

ewelink3

Poznámka:
1.Když je povolen režim blokování, všechny kanály jsou vypnuty. Zařízení bude obnoveno do továrního nastavení.
2. Když tato funkce je povolena, zařízení již nebude podporovat plánování, časovač, smyčku a funkci zpožděného vypnutí.