Užitečná videa Sonoff Dual R3

Testování žhavým drátem (provedené TÜV Rheinland)
Jedná se o testování žhavým drátem pro PCB SONOFF DUALR3, které slouží k hodnocení hořlavosti a požární odolnosti.  Žhavý drát se  používá k testování tepelné odolnosti a plamenové odolnosti PCB při 850 °C. Nyní vidíte, že PCB je vystavena žhavému drátu při teplotě 850°C a plamen se zhasne do 2.8 s. To splňuje certifikační normu TÜV Rheinland, která vyžaduje, aby byl materiál uhašen do 2.8 s.
 
 
 
Testování mechanické pevnosti (provedené TÜV Rheinland)
Jedná se o mechanickou zkoušku pevnosti pro SONOFF DUALR3, jak je schopen odolat fyzickým silám. Pole pevnosti materiálu teoreticky řeší síly a deformace, které vyplývají z jeho působení na materiál. DUALR3 má za sebou 9 zkoušek nárazového typu a žádná zkouška nevedla k poškození a deformacím. Test dokázal, že DUALR3 má odpovídající mechanickou pevnost.
 
 
Testování běžného provozu (provedené TÜV Rheinland)
Jedná se o vytrvalostní testování SONOFF DUALR3. Zařízení musí odolat dlouhodobému uživatelskému zatížení, které odpovídá dlouhodobému používání.  DUALR3 byl v tomto testu napojen na indikační lampu, která byla Dualem R3 40,000x zapne a vypne. Můžete vidět, že lampa pokaždé reaguje a v testování nedochází k přerušení.
Tento test ukazuje, že DUARLR3 má dlouhou životnost. 
 
 
 
Ukázka měření spotřeby na dvou přímotopech
Sonoff Dual R3 a měření spotřeby, maximální zátěž 15A, každý kanál může být zatížen až 10A. Zobrazuje spotřebu v reálném čase.
 
 
 
Ukázka instalace Sonoff DUALR3 ppro ovládání motorů rolet, žaluzií a chytrých závěsů
 
schéma motor dual r3