Automatická domácí závlaha

 

eWeLink automatická zavlažovací stanice

Autor: Ing. Petr Adamec

 

Tato recenze byla se souhlasem autora umístěna na  náš web, níže pod článkem přikládáme link na web autora.

Jedná se o malou, opravdu malou a kompaktní krabičku (rozměry jsou 83x83x95mm), která skrývá 2 nezávislá miniaturní membránová čerpadla s vlastními sacími a výtlačnými okruhy. Zvenčí jsou na krabičce již jen 2 malá tlačítka pro manuální spuštění obou čerpadel, a 3 LED pro indikaci činnosti čerpadel a přítomnosti WiFi. Krabička se napájí z přiloženého 230V adaptéru, v balení je i další kabel pro 5V USB napájení. Stanice má dokonce bateriový dok pro čtyři AA baterie, pro úplnou nezávislost na elektřině. Pozor, stanice nemá venkovní krytí např. proti dešti.

V širokém příslušenství je dále 15 metrů rozvodné hadičky z ABS materiálu, T-konektory pro odbočky, sací filtry a samozřejmě vlastní zavlažovače, které vodu přivádějí až ke kořenům rostlin. Celý systém má WiFi konektivitu do aplikace eWeLink pro smartphone nebo tablety (Android/iOS).

Jak to vlastně funguje?

Zprovoznit celý zavlažovací systém je velmi jednoduché. Čerpadla se samozřejmě nepřipojují přímo na domácí vodní řad, jako zdroj vody stačí použít nějaký např. barel, do něj umístit sací hadičku (sací výška je uváděna až 2 metry), pro kterou jsou v příslušenství dokonce dva miniaturní sací koše s vlastním filtrem. Výtlačnou hadičku poté zavedete až k potřebným místům pro zavlažování – s pomocí T-konektorů vodu vždy odbočíte k jednotlivým kapačům. Ty je nutné zasunout do hlíny vždy až ke kořenům zavlažované rostliny. Kapače mají v sobě drážky, které rovnoměrně rozvádí vodu v celé jejich délce. Spotřeba vody je přitom minimální.

Po prvním připojení stanice k elektrickému napájení je potřeba ji připojit k domácí WiFi síti. Upozorňuji, že systém pracuje pouze s 2.4 GHz WLAN (802.11.b/g/n 2.4G WiFi). Já mám například na svém domácím Unifi 2.4/5 GHz WiFi systému vytvořené samostatné SSID pro IoT zařízení (jen 2.4 GHz), pouze právě pro takové SmartHome komponenty, používající cloudové aplikace.

Provoz i bez Internetu, Wifi a na baterie

To je ale zapotřebí pouze pro počáteční konfiguraci, případně pro pozdější kontrolu systému. Pro vlastní činnost ale zavlažovací stanice již ani WiFi připojení, ani Internet nepotřebuje. Veškerá konfigurace je po uložení změn v konfiguraci vždy z aplikace (a asi i cloudu) přenesena přímo do stanice. Ta potom potřebuje pro sebe již pouze elektřinu (i baterie), a vodu pro závlahu. Samozřejmostí jsou vestavěné přesné hodiny pro časovač/plánovač stanice.

Aplikace eWeLink a konfigurace zavlažovací stanice

Nebudu zdržovat detailním popisem procesu konfigurace, po registračním procesu se v principu nejdříve v aplikaci pro každý vodní okruh (kanál) nastaví zpoždění vypnutí po jeho aktivaci. To je vlastně doba každého vlastního jednoho cyklu zavlažování. Ta je pro každý kanál samostatná.

Poté se v plánovači aplikace již jen určí jednotlivé časové body spouštění závlahy. Stačí jen, kdy se má zapnout. Podle předtím nastaveného zpoždění se již automaticky vypne. To je celkem příjemná a bezpečná filosofie ovládání – v časovači se tedy jen nastaví, kdy se závlaha spustí, a nemůže se stát žádná chyba s určením jejího vypnutí. To se vždy provede automaticky, i po manuálním zapnutí tlačítkem přímo na stanici.

Takže na nepoužívaném okruhu nastavíte např. jen 1 sek. zpoždění, a tento okruh se takřka vždy automaticky zastaví při chybě či nechtěném spuštění. Později, při již běžícím zavlažování lze dle výsledků zavlažování jednoduše přidávat či ubírat jednotlivé zavlažovací cykly, a jejich délku jednotně měnit, obojí v aplikaci.

Podpora Google Home, Amazon Alexa a Smart Things

Dodám, že celý systém lze přilinkovat k hlasovým asistentům Google Home nebo Amazon Alexa, a obě čerpadla tak také ovládat hlasem. To je ale funkce spíše pro demonstraci, pro běžné použití je automatický režim zcela dostačující, a ani hlasové ovládání a ani aplikaci již nepotřebujete, pokud nechcete změnit konfiguraci zavlažování. Systém lze také integrovat do Smart Things.

Malé upozornění, čerpadla nejsou určená pro trvalý provoz, slouží pouze pro přerušované zavlažování. Hlučnost zavlažovací stanice je nízká, po jejím zavodnění je téměř neslyšitelná. Její příkon při práci je uváděn jako zanedbatelných 3,6 W. Průtok vody je 0,3-0,8 litru/min na jeden okruh. Cena zavlažovací stanice je 1.600 Kč.

Zavlažovací stanice již asi 2 týdny automaticky zavlažuje chilli papričky a naplňuje tak svoje zadání. Zatím pracuje s vlastním barelem na vodu. Původně jsem zvažoval, že bude sdílet stejnou nádrž, kterou používá i Tropf Blumat, nicméně dokumentace eWeLink stanice příliš nedoporučuje umístění čerpadla pod úrovní zásobníku vody pro nebezpečí záplavy čerpadla. Musel bych čerpadlo umístit ještě nad úroveň Tropf Blumat barelu. To v další etapě.

Nejsem nijak zainteresován na prodeji české distribuce hodnoceného výrobku, za výrobek jsem zaplatil běžnou cenu, a tato mini recenze je pouze z mých zkušeností.

Tato recenze byla se souhlasem autora umístěna na  náš web, níže přikládáme link na zdrojový text a web autora, link.