Jak spárovat a vymazat 433 MHz dálkový ovladač v zařízeních Sonoff?

V tomto článku najdete návod, jak spárovat dálkový ovladač Sonoff RM433  s různými inteligentními zařízeními Sonoff, nebo jak spárování vymazat. Sonoff RM433 disponuje 8 RF tlačítky, což Vám umožní ovládat až 8 zařízení pomocí RF signálu. Hodí se to třeba v případech, kdy nemáte po ruce mobilní telefon.

Zařízení Sonoff podporující ovládání RF signálem jsou uvedená níže: RF R2, RF R3, 4CH PRO R2, 4CH PRO R3 (již brzy), Slampher R2, TX2, TX3, iFan03, D1 a RF Bridge. Jedna skupina potvrzuje úspěšné spárování bliknutím diody, jiná skupina akustickým "beep". Návod obsahuje vždy postup,  jak zařízení spárovat, ale také odpárovat od tohoto RF signálu, což se hodí v případě, že potřebujete ovladač připárovat k novému RF zařízení. 

Zvukový signál: iFan03, D1, RF Bridge, TX2, TX3
LED indikátor: RF R2, RF R3, Slampher R2, 4CH PRO R2, 4CH PRO R3

 Pair-Clear-433-MHz-Remote-Controller-825X353

iFan03, D1
RF párování:
Po zapnutí spínače dlouze stiskněte (cca 5 s) libovolné tlačítko na dálkovém ovladači RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote, dokud neuslyšíte zvukový signál „beep“. Stačí spárovat jedno tlačítko, a tím jsou spárována i všechna ostatní tlačítka. 

* D1 může spárovat až 16 dálkových ovladačů RM433. iFan03 může spárovat až 10 dálkových ovladačů RM433.

RF vymazání:
Dlouze stiskněte „clearing button“ na dálkovém ovladači RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote po dobu 5 s, dokud neuslyšíte dvě pípnutí. Vymazání jednoho tlačítka znamená, že i všechna ostatní tlačítka jsou vymazána.

RF Bridge.
RF párování:
Klepnutím na „+“ přidáte RM433/4 tlačítkový 433MHz RF remote (zvolte položku dálkového ovladače) na RF Bridge v eWeLink  a dlouze tapněte v aplikaci „tlačítko“ na RF Bridge po dobu 5 s, dokud uslyšíte „beep“, pak dlouho stiskněte „párovací tlačítko“ na dálkovém ovladači RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote. Při úspěšném spárování uslyšíte dva „beep“ zvuky.

* RF Bridge může spárovat až 64 tlačítek dálkového ovladače.

RF vymazání:
Přímo smažte tlačítko na RF Bridge.

Série TX - TX2, TX3
RF párování:
Dlouze stiskněte tlačítko, které chcete spárovat, na vypínači TX po dobu 3 s, dokud neuslyšíte zvukový signál „beep“, pak stiskněte „párovací tlačítko“ na dálkovém ovládání RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote. Po úspěšném spárování uslyšíte znovu zvukový signál. (Pomocí této metody lze spárovat i další tlačítka).

* Každý kanál lze spárovat se 14 tlačítky dálkového ovladače.

RF vymazání:
Dlouze stiskněte libovolné tlačítko na vypínači TX po dobu 5 s, dokud neuslyšíte dva „beep“ zvuky, poté stiskněte kterékoli tlačítko na dálkovém ovladači RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote. Po úspěšném spárování znovu zazní „beep“. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka)

 

RF R2 , RF R3 , Slampher R2
RF párování:
Dlouze stiskněte tlačítko „párování“ na zařízení Sonoff, dokud LED kontrolka nezačne blikat, pak stiskněte tlačítko, které chcete spárovat na dálkovém ovládání RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote.  Po úspěšném spárování LED indikátor znovu bliká. (Pomocí této metody lze spárovat jiná tlačítka).

* RF R2 / RF R3 může spárovat 14 tlačítek dálkového ovladače. Slampher R2 může spárovat 14 tlačítek dálkového ovladače.

RF vymazání:
Dlouze stiskněte „párovací tlačítko“ na zařízení Sonoff, dokud LED indikátor dvakrát neblikne, pak dlouze stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote, dokud LED indikátor neblikne, což značí úspěšné vymazání. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka)

4CH PRO R2
RF párování
Na spínači dvakrát krátce stiskněte tlačítko kanálu, který chcete spárovat, poté stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači RM433/4 tlačítkovém 433MHz RF remote.  Po úspěšném spárování blikne LED indikátor odpovídajícího kanálu na spínači Sonoff 4CH PRO čtyřikrát.

* Každý kanál může spárovat 1 tlačítko dálkového ovladače.

RF vymazání:
Dlouze stiskněte hardware tlačítko S5 na Sonoff 4CH PRO R2, dokud se všechny LED diody nerozsvítí a po úspěšném vymazání zhasnou.

4CH PRO R3 
RF párování:
Dlouze stiskněte tlačítko kanálu, které chcete spárovat na 4CH PRO R3, dokud  LED dioda neblikne, poté stisk uvolněte. Krátce stiskněte tlačítko dálkového ovladače, které chcete spárovat, a LED dioda opět rychle blikne, což znamená, že jste tlačítko spárovali úspěšně. Podle této metody lze spárovat další tlačítka dálkového ovladače.

Vymazání RF ovladače:
Na 4CH PRO R3 dlouze stiskněte tlačítko, které chcete vymazat, dokud LED dioda dvakrát neblikne, a poté uvolněte. Krátce stiskněte tlačítko dálkového ovladače, které chcete vymazat, a LED dioda rychle jednou blikne. Tlačítko jste úspěšně vymazali. (Pomocí této metody lze vymazat i jiná tlačítka na dálkovém ovládání.)