Jak vytvářet chytré scény

 

Aby váš dům byl opravdu chytrý, tak potřebujete automatizaci která zapíná/vypíná přepínače nebo automaticky upravuje stav osvětlení na základě určitých přednastavených podmínek. V aplikaci eWeLink se tyto automatizace nazývají scény.

chytrá scéna

Pro vytvoření scény jsou možné dva typy nastavení.

  1. Nastavit podmínku
  2. Vybrat zařízení, jehož změna stavu povede k provedení určité akce nebo ke změně jiného zařízení.

1. Nastavit podmínky

Existují čtyři možnosti pro podmínky, jsou to: „klepněte pro nastavení“, „denní doba“, „východ/západ slunce“ a „chytré zařízení“. Vyberte jednu z možností jako základ automatizované scény. Každá z nich řeší různé uživatelské scénáře.

a) Klepněte pro spuštění

Scéna "Klepněte pro spuštění" vám umožní ovládat více zařízení jedním klepnutím, bez ohledu na typy zařízení nebo jejich umístění. Například pokud chcete jedním klepnutím na displej telefonu vypnout všechna světla, vypínače, zásuvky a nebo jiná chytrá zařízení ve vašem domě, vyberte položku „Klepněte pro spouštění“ jako podmínku, přidejte všechna zařízení a nastavte u každého z nich provedení akce "vypnout".

chytrá scéna2

POZNÁMKA: 
Scény s podmínkou "Klepněte pro spuštění" se zobrazí na domovské obrazovce jako zkratky pro manuálně vytvořené scény.

b) Denní doba

Pokud chcete automaticky ovládat více zařízení v určitý čas, můžete nastavit „denní dobu“ jako podmínku pro vaši scénu. Například pokud po příchodu do práce nechcete zapínat každou chytrou zásuvku ve vaší kanceláři zvlášť. Stačí vytvořit scénu s plánem provedení.

chytrá scéna3

c) Východ/západ slunce

Pokud se pro spínání vašich zařízení hodí spínání dle východu a západu slunce, nastavte podmínku „Východ /Západ slunce“ jako podmínku vaší scény. Například zvolte „Západ slunce“ jako podmínku pro to, aby se svítilna ve vaší zahradě zapnula při západu slunce.

chytrá scéna4

POZNÁMKA: 
Pokud chcete používat tuto podmínku, budete muset aplikaci eWeLink udělit přístup k funkci umístění na vašem chytrém telefonu. Kvůli časovým rozdílům východu a západu slunce v různých geolokacích potřebuje aplikace eWeLink znát přesnou polohu umístění vašeho zažízení. Tím bude umožněno správné spínání zařízení dle lokálního východu a západu slunce.

d) Chytré zařízení

V případě, že chcete, aby jedno zařízení spustilo jiné zařízení, musíte jako podmínku pro vaši scénu zvolit 'Chytré zařízení'. Chcete-li například zapnout osvětlení, jakmile se otevřou dveře, zvolte 'Chytré zařízení' a nastavte stav senzoru dveří jako podmínku pro vaši scénu.

chytrá scéna5

POZNÁMKA: 
V současné době aplikace a funkce Scén nepodporuje různé kanály jednoho vícekanálového zařízení k vzájemnému spouštění. Můžete pouze vybrat jedno zařízení jako podmínku a další pro provedení akce.
Když je jako podmínka vybrána položka 'Chytré zařízení', můžete pro tuto scénu nastavit období platnosti. Například nechcete, aby se světlo zapínalo po každém otevření dveři, i během dne. Proto můžete omezit fungování scény jen na noční hodiny.

2. Vytvoření akcí

Po zvolení a potvrzení podmínky musíte vybrat chytrá zařízení, která mají provést zamýšlenou akci. Akce dostupné pro každé zařízení závisí na jeho možnostech. Aplikace eWeLink vám nabídne všechny akce, která vaše zařízení podporují.

Nejprve vyberte chytré zařízení které bude reagovat na nastavenou podmínku.

Dále vyberte akci, kterou od zařízení očekáváte.

Nakonec klepněte na „Ulož“ a vše je hotovo.

chytrá scéna6

POZNÁMKA: 
Můžete vytvořit více než jednu akci pro jednu scénu. Například můžete po západu slunce zapnout osvětlení, spustít ohřívání vody, vypnout televizor a mnoho dalšího.